Er zijn bij Juwelz verschillende manieren waarop u zorg kunt inkopen:

  1. Het Persoonsgebonden Budget (PGB)
  2. Particuliere Zorg (uit eigen portemonnee)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Om voor een Persoonsgebonden budget in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid. Met deze subsidie kunt u zelf de zorg(verleners) inkopen die u nodig heeft. U krijgt dan een gedeelte van de kosten (zo niet alles) vergoed. In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking Maar ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een pgb.

Op de site van zorgwijzer.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor een pgb en welke vormen pgb er zijn.

Particuliere Zorg (uit eigen portemonnee)

U kunt ook (deels) uit eigen middelen zorg inkopen wanneer u geen gebruik wilt of kunt maken van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Deze kosten worden, afhankelijk van uw polis, deels door uw particuliere ziektekosten verzekeraar vergoed. En de niet vergoede kosten van deze zorg kunt u als ziektekosten opgeven aan de belasting.
Ook kunt u particuliere zorg inkopen als aanvulling op het PGB. Natuurlijk kunt u de zorg ook helemaal uit eigen middelen vergoeden. U kunt onder de pagina’s persoonlijke, begeleidende en medische zorg bekijken wat er voor u mogelijk is qua zorg bij Juwelz. Heeft u nog vragen? Twijfel dan zeker niet om contact op te nemen met Juwelz.